Mimo młodego wieku już doszedł do pozycji wspólnika w kancelarii Gutowski i Wspólnicy. Występował dotychczas jako pełnomocnik bądź obrońca łącznie w kilkuset postępowaniach sądowych. Jednocześnie zajmuje się tworzeniem i weryfikacją umów, prowadzeniem negocjacji oraz bieżącym doradztwem podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa internetu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki domen internetowych. Jest absolwentem WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego, w styczniu 2015 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Umowa o rejestrację domeny internetowej”, za którą otrzymał nagrodę główną w konkursie im. prof. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny polskiego prawa prywatnego. Rozprawa ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck w serii Instytucje Prawa Prywatnego. Obecnie jest zaangażowany w prace nad obszernym komentarzem do kodeksu cywilnego.

Prowadzi szkolenia dla adwokatów, rzeczników patentowych, a ostatnio także dla arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Wspiera również działalność samorządu adwokackiego, współtworząc oficjalny portal internetowy Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz uczestnicząc w pracach dwóch komisji i referatu skargowego WIA. Prywatnie jest miłośnikiem książek Zygmunta Miłoszewskiego, biegania (w 2014 r. ukończył Maraton Poznański w czasie 4,5 godz.), piłki nożnej (kibicuje Chelsea Londyn) oraz gier komputerowych typu survival horror.