Z kancelarią SPCG współpracuje od kilkunastu lat, jeszcze od czasów studenckich, obecnie zajmuje w niej stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie karnym (w szczególności prawie karnym gospodarczym), prawie nowych technologii, prawie ochrony danych osobowych i prawie telekomunikacyjnym oraz w rozmaitych węższych zagadnieniach (np. problematyce tajemnicy bankowej). Reprezentuje klientów kancelarii, w tym duże korporacje, w licznych wieloletnich i skomplikowanych postępowaniach przed organami i sądami karnymi, wymagających znajomości realiów polskiego biznesu i wiedzy w zakresie ekonomii.

Wielokrotnie prowadził sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. „Cechuje go wyjątkowa staranność w wykonywaniu zawodu, poczucie odpowiedzialności za powierzane mu zadania, umiejętność kreatywnego i nieszablonowego myślenia oraz bardzo dobry kontakt z klientami” – podkreślił w swojej opinii prof. Sławomir Dudzik, partner w kancelarii SPCG. Z kolei jeden z klientów w przygotowanej rekomendacji zwrócił uwagę na jego „pełną dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu”.

Wykonywanie zawodu adwokata łączy z działalnością naukową. Prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jego praca doktorska (przygotowana pod patronatem prof. Włodzimierza Wróbla, który najwyraźniej ma dobrą rękę do tegorocznych laureatów naszego konkursu) została wydana w fomie monografii pt. „Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej”. Ta i inne publikacje naukowe autorstwa mec. Błachuta cytowane są zarówno w literaturze prawa karnego, jak również w orzecznictwie, w tym Sądu Najwyższego.