Kontynuujemy omawianie przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.). Nowe prawo, której wejdzie w życie już 1 stycznia 2016 r., ma zapoczątkować rewolucję w filozofii postępowania wobec przedsiębiorców niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością. Ustawodawca na pierwszy plan wysuwa politykę nowej szansy poprzez wprowadzenie do systemu prawnego wachlarza procedur naprawczo-oddłużeniowych. Procedury te w zależności od sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy mają zapewnić najwłaściwsze dla niego rozwiązanie problemu z niewypłacalnością, przy jednoczesnym – co niezmiernie istotne – poszanowaniu słusznych interesów wierzycieli.
Reklama
Piotr Zimmerman, doradca restrukturyzacyjny w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA / Dziennik Gazeta Prawna
Dr Patryk Filipiak, doradca restrukturyzacyjny w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA / Dziennik Gazeta Prawna
Miejsce dotychczasowej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze zajmą zatem dwa odrębne akty prawne: prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe. Ma to na celu zapewnienie autonomii postępowań restrukturyzacyjnych i wyraźne odróżnienie procedur naprawczych od stygmatyzujących postępowań upadłościowych.
W drugiej części komentarza doradcy restrukturyzacyjni z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA przybliżają artykuły od 14 do 46, w których zostały zamieszczone regulacje odnoszące się do sądu, sędziego-komisarza, nadzorcy i zarządcy, a więc podmiotów zaangażowanych – obok uczestników postępowania – w proces restrukturyzacji.
Treść ustawy - Prawo restrukturyzacyjne dostępne w edgp
Autorami niniejszej części są Piotr Zimmerman (art. 14–22) i dr Patryk Filipiak (art. 23–46).
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Pierwsza część komentarza do ustawy prawo restrukturyzacyjne ukazała się 22 września. Następna część komentarza ukaże się 24 listopada