David Hedqvist, obywatel szwedzki, planuje świadczyć usługi polegające na wymianie tradycyjnej waluty, na wirtualną walutę „bitcoin” i odwrotnie. Przed rozpoczęciem działalności wystąpił do szwedzkiej komisji prawa podatkowego o wydanie interpretacji. Chciał bowiem wiedzieć, czy powinien uiszczać podatek VAT w związku z kupnem i sprzedażą jednostek „bitcoin”.

Zdaniem tej komisji transakcje, jakich zamierza dokonywać D. Hedqvist, powinny być zwolnione z podatku VAT.

Innego zdania był jednak szwedzki organ podatkowy, który wniósł skargę na tą decyzję do sądu. Ten z kolei zdecydował się zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem, czy takie transakcje są objęte podatkiem VAT, a w razie odpowiedzi twierdzącej – czy są z tego podatku zwolnione.

W zapadłym dziś wyroku, TSUE stwierdził, że transakcje wymiany waluty tradycyjnej na jednostki „bitcoin” (i odwrotnie), stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu dyrektywy VAT. Polegają bowiem na wymianie różnych środków płatniczych, a za świadczoną usługę D. Hedqvist pobiera wynagrodzenie ( marżę).

Trybunał orzekł również, że transakcje te są zwolnione z podatku VAT na mocy przepisu, w którym mowa o transakcjach dotyczących „walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy”.

PS