Krajowa Rada Prokuratury wskazała Irenę Łozowicką jako kandydatkę na Prokuratora Generalnego. To oznacza, że prezydent Andrzej Duda będzie wybierał spośród dwóch kandydatur. Konkurentem Łozowickiej jest prokurator Krzysztof Karsznicki wskazany już w minionym tygodniu przez Krajową Radę Sądownictwa.

Prokurator Łozowicka ma prawie 30-letni staż w prokuraturze na różnych szczeblach. Pracowała wiele lat w w prokuraturach łódzkich: rejonowej, okręgowej i apelacyjnej. W tym roku odebrała nominację do Prokuratury Generalnej. Pracuje w departamencie do spraw konstytucyjnych. Z kolei Krzysztof Karsznicki specjalizuje się w zagadnieniach prawno-międzynarodowych. Jest doktorem nauk prawnych. W PG zajmuje się zagadnieniem ścigania przestępstw z nienawiści.

Prezydent zgodnie z przepisami powołuje nowego prokuratora generalnego spośród zgłoszonych przez KRS i KRP kandydatów nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego szefa prokuratury. Kadencja prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta upływa z końcem marca 2016 r , co oznacza że wybór następcy Seremeta powinien nastąpić pod koniec grudnia.