Wierzę, że prokuratura może być inna. Taką prokuraturą może być tylko prokuratura skupiona na ochronie pokrzywdzonego i realizacji jego interesów, a nie spętana statystyką i znajdująca samozadowolenie w liczbach – przekonywał podczas wysłuchania Karsznicki, obecnie prokurator Prokuratury Generalnej. Jego wizję poparło w głosowaniu, wedle naszych informacji, 13 członków KRS.

13 października odbędzie się publiczne wysłuchanie trzech kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu przeprowadzanego równolegle przez Krajową Radę Prokuratury: Andrzeja Biernaczyka, Ireny L. Łozowickiej i Andrzeja Janeckiego.

Nowego prokuratora generalnego powołuje prezydent nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego szefa prokuratury spośród kandydatów zgłoszonych przez KRS i KRP. Kadencja Andrzeja Seremeta upływa z końcem marca 2016 r.

ESZA