Wszystkim, którzy opowiadają się za sztywnym połączeniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, przypominam, co działo się w czasach, kiedy politykę karną wykorzystywano do celów politycznych - mówi PAP minister sprawiedliwości Borys Budka. Krajowa Rada Sądownictwa wysłucha we wtorek kandydatów na prokuratora generalnego.