Resort sprawiedliwości złożył do SN wniosek o uchylenie uchwały Krajowej Rady Komorniczej stwierdzającej m.in., że podatek VAT ma być naliczany do opłat egzekucyjnych.

Chodzi o uchwałę z 15 września 2015 r., która zawiera wykładnię przypisów w zakresie kosztów postępowań egzekucyjnych. W ocenie ministra prowadzi uchwała ta narusza regulacje określające wysokość i zasady pobierania opłat egzekucyjnych, gdyż zostały one określone jako maksymalne. Organy samorządu komorniczego nie mają natomiast kompetencji do ustalania ich wysokości ani ich modyfikacji, gdyż nie są organami prawotwórczymi.

Zdaniem resortu akt KRN zmierza de facto do podwyższenia opłat egzekucyjnych z dniem 1 października 2015 roku, a tym samym zwiększenia kosztów postępowania dla stron. Co więcej, stosowanie niezgodnej z prawem uchwały mogłoby zaś wiązać się dla komorników z odpowiedzialnością dyscyplinarną.

W interpretacji ogólnej z 9 czerwca 2015 r. minister finansów stwierdził, że wykonywanie przez komorników sądowych czynności egzekucyjnych należy uznać za świadczenie usług za wynagrodzeniem. Podlega ono opodatkowaniu VAT. Interpretacja ta obowiązuje od 1 października 2015 r.

Samorząd komorniczy uznał jednak, że jest to sprzeczne z art. 6 i 217 konstytucji ze względu na wymóg ustawowej regulacji materii podatkowej, a także ustalił, że do opłat egzekucyjnych należy jeszcze doliczyć VAT.