Zakaz fotografowania - takie tabliczki mają pojawić się na obiektach szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Założenia te zawarte są w nowelizacji Ustawy o obronie Ojczyzny, która została już zaakceptowana przez Sejm. Co zakłada nowelizacja? Jakie kary grożą za złamanie ograniczeń?

Projekt ustawy zakłada, że według Art. 616a. ”Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania, lub utrwalania wizerunku przy pomocy innych narzędzi lub środków technicznych:

  • obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania”;
  • osób oraz ruchomości znajdujących się w obiektach, o których mowa w pkt 1.

Nowelizacja ustawy to część „ustawy antyszpiegowskiej”, która to ma wprowadzić surowsze kary (nawet dożywocie) w przypadku szpiegostwa i sabotażu.

Zakaz fotografowania. Kto zostanie nim objęty i jakich obiektów będzie dotyczył?

Wprowadzony przepis znajdzie zastosowanie w przypadku budynków oznaczonych znakiem „zakaz fotografowania”. Szef MON w osobnym rozporządzeniu ma określić wzór, który będzie musiał zostać umieszczony za budynku objętym zakazem. Będzie umieszczony w widocznym miejscu dla osób postronnych. Zakaz fotografowania będzie obejmował wszystkich, którzy nie uzyskają stosownego pozwolenia od szefa ministerstw obrony narodowej.

O tym, czy na danym obiekcie pojawi się znak z zakazem fotografowania, zdecyduje organ, “który wnioskował o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, uwzględniając zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu oraz jego kategorię”.

Kiedy zakaz fotografowania nie będzie obowiązywać?

Według przedstawionego projektu zakaz fotografowania nie obowiązuje “jeżeli czynności wymienione w tym przepisie są wykonywane w ramach ochrony obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa lub obronności państwa”.

Zakaz fotografowania. Jakie grożą kary?

Nowelizacja ustawy przewiduje również kary w przypadku złamania zakazu fotografowania. Według art. 683a. “Kto, bez zezwolenia, fotografuje, filmuje, lub utrwala wizerunek przy pomocy innych narzędzi lub środków technicznych, obiektów, o których mowa w art. 616a, 12 oznaczonych znakiem zakazu fotografowania lub osób oraz ruchomości znajdujących się w tych obiektach, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Osoby łamiące zakaz, z całą pewnością muszą się liczyć również z konfiskatą sprzętu, którym zostały wykonywane zdjęcia.

Na jakich obiektach znajdzie się zakaz fotografowania?

Nie jest znana dokładna liczba obiektów, która zostanie objęta zakazem fotografowania. Projekt ustawy nie określa również takowego spisu. Można przypuszczać, że mowa jest tutaj głównie o obiektach wojskowych (również transportów wojskowych widzianych na drogach). Temat ten wielokrotnie pojawiał się w przestrzeni publicznej.

Zakaz fotografowania a latanie dronem

Projekt ustawy nie precyzuje obecnie sposobu fotografowania, ale można przypuszczać, że zakaz ten z całą pewnością nie ominie również bezobsługowych statków powietrznych - dronów. To właśnie one często stają się przyrządami wykorzystywanymi do szpiegostwa, a to właśnie z tym władze chcą walczyć.

Ustawa co do zasady ma na celu odstraszenie potencjalnych szpiegów, czy tak się stanie? Internauci, na wielu forach kwestionują przepisy i uważają, że nowelizacja odstraszy… fotografów, a szpiedzy w dalszym ciągu nie będą mieli skrupułów do uwieczniania na zdjęciach infrastruktury krytycznej państwa. Jak będzie w praktyce? Czas pokaże.