Nie jest prawdą, że nowy rejestr będzie za 10 lat oraz, że nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów czeka na podpis prezydenta. Nie jest prawdą, że kara nakładana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynieść może do 10 proc. przychodu. Zgodnie z nowymi przepisami, to Prezes UOKiK w decyzji będzie uznawał postanowienie za niedozwolone, za 10 lat nie powstanie nowy rejestr – dotychczasowy będzie istniał przez 10 lat. Ponadto, kara za stosowanie klauzul abuzywnych może wynieść do 10 proc. obrotu .