Przy sprzedaży samochodu istotne jest dopilnowanie wszystkich kwestii formalno-prawnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednio sporządzoną umowę, ubezpieczenie OC oraz poinformowanie o sprzedaży samochodu właściwego wydziału komunikacji.
Reklama

Po pierwsze umowa

Przypilnujmy, by zawierała ona wszystkie dane osobowe kupującego. Przygotujmy formularz, w którym będzie miejsce na wpisanie dowodu numeru osobowego nabywcy (lub nabywców), miejsca zamieszkania oraz numeru PESEL.

Umowa sprzedaży samochodu nie może zawierać przepisów niezgodnych z obowiązującym Kodeksem cywilnym oraz innymi ustawami. Nie jest koniecznie, by umieszczać umowie przepisy określające odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedawanej, chyba, że mamy zamiar uregulować je w sposób szczególny. Zasadą jest, że osoba, która kupuje samochód i wie o jego ewentualnych wadach nie ma prawa żądać od sprzedawcy pomniejszenia ceny. Jeśli natomiast celowo ukrywamy wady naszego pojazdu, aby uzyskać jak najwyższą cenę, możemy zostać pociągnięci przez kupującego do odpowiedzialności cywilnej za ich zatajenie. W ewentualnym postępowaniu sądowym może zapaść wyrok, zgodnie z którym będziemy musieli zwrócić nabywcy konkretną sumę.

Dla formalności, w umowie możemy umieścić zapis, z którego będzie wynikać, że znamy stan techniczny samochodu (np. że nie zawiera żadnych większych uszczerbków technicznych) i nie odpowiadamy za wady powstałe po przekazaniu go nabywcy.

Musimy jednak pamiętać, że przy sprzedaży używanego samochodu, bardzo trudno będzie udowodnić kupującemu, iż celowo ukryliśmy wady w celu zwiększenia jego wartości. To do jego obowiązków należy, by zapoznał się dokładnie ze stanem technicznym pojazdu.

Pamiętajmy, żeby zachować dokument potwierdzający sprzedaż samochodu. Uchroni może nas to przed nieprzyjemnymi sytuacjami, w przypadku gdy nabywca nie przerejestruje na siebie samochodu.

Dokumenty

Sprzedający jest zobowiązany do przekazania wszystkich dokumentów związanych ze sprzedawanym pojazdem. Będą to co do zasady:

• Dowód rejestracyjny;
• Karta pojazdu (jeśli była wydana);
• Ubezpieczenie OC;
• Jeden egzemplarz umowy sprzedaży;


Pamiętajmy, że sprzedając samochód jesteśmy zobowiązani przekazać nowemu właścicielowi przypisane do pojazdu ubezpieczenie OC. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży powinniśmy zgłosić fakt zmiany właściciela swojemu ubezpieczycielowi. Jeśli jednak w tym czasie dojdzie do wypadku lub kolizji nie musimy się martwić o utratę zniżek na OC. Zdarzenia, do których doszło już po sprzedaży auta – nawet przed jego przerejestrowaniem – zawsze będą obciążać konto nabywcy.

Aby zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi było skuteczne konieczne jest podanie numeru PESEL oraz adresu zamieszkania kupującego. W przypadku braku przekazania tych danych, jeśli nowy nabywca zrezygnuje z opłacania składek i nie zakończy umowy, ubezpieczyciel może zwrócić się do nas o uregulowanie należności.

Czy nowy właściciel musi przerejestrować samochód?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma na to 30 dni od momentu zakupu auta. Niedochowanie jednak niniejszego terminu nie będzie miało dla kupującego żadnych konsekwencji. Dla nas taka sytuacja może okazać się jednak krzywdząca, bowiem wystawiane mandaty będą trafiać do ostatniego właściciela. By uniknąć konieczności zapłaty ,w odpowiedzi na wezwania należy wskazać, że nie jesteśmy już właścicielami samochodu oraz potwierdzić ten fakt posiadaną umową sprzedaży.

Sprzedaż samochodu powinniśmy zgłosić w właściwym wydziale komunikacji w terminie do 30 od momentu zawarcia umowy