Zgodnie z art. 46 konstytucji: "Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu".

Dlatego Andrzej Seremet uznał, że powierzenie orzekania przepadku rzeczy państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a nie niezawisłemu sądowi, narusza ustawę zasadniczą.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. parlament przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród zmian znalazła się właśnie ta kontrowersyjna regulacja. Projekt przyjęto mimo negatywnej opinii Biura Analiz Sejmowych. Teraz zajmie się nim trybunał.

PS/źródło: PAP