Nie podoba im się m.in. projekt ustawy o Policji, który w ich ocenie jest zagrożeniem dla zasady praworządności.

Obawy budzi przede wszystkim nieprecyzyjność przepisów dotyczących katalogu środków kontroli operacyjnej, nadmiernie długi okres, o który można przedłużać tę kontrolę, brak przesłanek wyrażania zgody na wykorzystanie informacji dotyczących tajemnic zawodowych oraz niedoskonałość regulacji dotyczących uzyskiwania danych telekomunikacyjnych.

Niepokój przedstawicieli zawód zaufania publicznego rodzi także ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, która czeka obecnie na podpis prezydenta oraz rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

PS/źródło: NRA