Aby potwierdzić prawa do spadku, spadkobiercy mają dwie możliwości: wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw do spadku lub uzyskać od notariusza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego albo testamentowego.
Od 2 października 2008 r. spadkobiercy ustawowi i testamentowi mogą wybrać inną drogę ustalenia swoich praw spadkowych niż sądową. Poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego mogą dokonywać notariusze w formie aktu notarialnego.

Dziedziczenie ustawowe