Rozprawa była zaplanowana na dwa dni, ale sprawa jest na tyle skomplikowana i czasochłonna, że sędziowie nie zdążyli.

Wątpliwości co do konstytucyjności przepisów mają dwie grupy posłów PiS, senatorowie tej partii oraz prezydent. Ogłoszenie werdyktu jest możliwe dzisiaj, ponieważ większość sędziów zadała pytania. Obecnie w Polsce działa 50 Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. 41 z nich jest objętych programem naprawczym.