Trybunał Konstytucyjny ogłosił do dziś do 9.00 przerwę w obradach na temat ustawy o SKOK-ach. Sędziowie już trzeci dzień będą badać konstytucyjność regulacji o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych.

Rozprawa była zaplanowana na dwa dni, ale sprawa jest na tyle skomplikowana i czasochłonna, że sędziowie nie zdążyli.

Wątpliwości co do konstytucyjności przepisów mają dwie grupy posłów PiS, senatorowie tej partii oraz prezydent. Ogłoszenie werdyktu jest możliwe dzisiaj, ponieważ większość sędziów zadała pytania. Obecnie w Polsce działa 50 Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. 41 z nich jest objętych programem naprawczym.