Bronisław Komorowski mówił, że może to znacznie usprawnić pracę polskiego wymiaru sprawiedliwości, poprzez "zwiększenie mocy przerobowych" oraz lepszego przygotowania asesora do pełnienia w przyszłości funkcji sędziego.
Nowelizacja ustawy zakłada, że asesorzy, którzy zniknęli w 2009 roku, będą powoływani przez prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na pięć lat. Asesor, który będzie pracował tylko w sądach rejonowych, będzie mógł być odwołany wyłącznie w trybie postępowania dyscyplinarnego przez sąd dyscyplinarny.
Prezydent wręczył też kilkudziesięciu osobom nominacje sędziowskie. Bronisław Komorowski apelował przy okazji tej uroczystości do młodych sędziów o zachowanie niezależności. Jak mówił, niezależność wymiaru sprawiedliwości jest fundamentem państwa demokratycznego i życzył nowym sędziom, aby chronili niezależność od władzy politycznej.