Do konkursu na Prokuratora Generalnego zgłosiło się czterech chętnych. Wszyscy kandydaci na tym etapie spełnili niezbędne wymogi formalne.

Do konkursu na Prokuratora Generalnego do KRS zgłosiło się czterech kandydatów - sami prokuratorzy (kandydować mogą też sędziowie). To obecny wiceprokurator generalny Robert Hernand, prok. Krzysztof Karsznicki z PG, Prokurator Apelacyjny w Warszawie Dariusz Korneluk i prok. Krzysztof Wójcik z PA w Krakowie (delegowany do departamentu organizacji pracy i wizytacji w PG).

Wszyscy kandydaci na tym etapie spełnili niezbędne wymogi formalne.

Następnie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa zwróci się do właściwych organów o przedstawienie w terminie 7 dni akt osobowych kandydatów, by zweryfikować czy spełniają wymagania ustawowe. Po czym na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 5-9 października 2015 r. odbędzie się publiczne wysłuchanie.

Kadencja obecnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta upływa 31 marca 2016 r.