Sejm przyjął wczoraj nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych, która likwiduje awanse poziome sędziów i zastępuje je trzema stawkami awansowymi. Jest to już druga próba likwidacji awansów poziomych. Poprzednia nowelizacja została zawetowana przez prezydenta.

Wnioski o awanse poziome

Przepisy, które pozwalają sędziom ubiegać się o awans poziomy po 15 latach nienagannej pracy, weszły w życie 1 lipca tego roku. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości wnioski o awans złożyło do tej pory 1346 sędziów. Teraz spływają one do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

- Resort od początku września sukcesywnie przekazuje wnioski do Rady. Do rej pory wpłynęło ich około 600. KRS będzie je rozpatrywać według kolejności wpływu. Na właśnie trwającym czterodniowym posiedzeniu Rady przewidziano do rozpatrzenia 130 takich spraw - mówi sędzia Marek Celej, dyrektor biura prawnego KRS.

Później KRS skieruje wnioski do prezydenta.

Sędziowie liczą, że nowelizacja nie wpłynie na sytuację osób, które złożyły już wniosek lub zrobią to, zanim nowe przepisy wejdą w życie.

- Nie dopuszczam możliwości zablokowania procedury rozpoczętej złożeniem wniosku o awans do prezesa właściwego sądu, a kończącej się powołaniem przez prezydenta poprzez wprowadzenie w trakcie tego procesu regulacji ustawowych odbierających taki awans - mówi Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Podobnego zdania są eksperci.

- Jeżeli rozpoczęto postępowanie w sprawie awansu poziomego, to należy je dokończyć. Nie można zmieniać reguł po rozpoczęciu postępowania - twierdzi dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stawki awansowe

Nowe przepisy zamiast awansu poziomego wprowadzają trzy stawki awansowe przyznawane co pięć lat. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego będzie podwyższane do wysokości pierwszej stawki po pięciu latach pracy. Kolejne podwyżki o stawki awansowe nastąpią po 10 i 15 latach pracy.

Zdaniem resortu sprawiedliwości, który jest autorem noweli, sędzia po uzyskaniu trzeciej stawki awansowej, otrzyma wyższe wynagrodzenie, niemal takie jak po uzyskaniu awansu poziomego.

- Należałoby sędziom, którym odbiera się awans poziomy, zaproponować oprócz trzeciej, także czwartą, a może i piątą stawkę awansową - uważa Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Tylko w ten sposób wyrównane zostaną straty finansowe, jakie poniosą sędziowie w wyniku zlikwidowania awansu poziomego.

AWANS POZIOMY

Instytucja awansu poziomego pozwala na otrzymywanie przez sędziów sądu rejonowego pensji takiej, jaką otrzymują sędziowie sądów okręgowych, a sędziom okręgowym takiej jak sędziowie apelacyjni. Awans poziomy może zostać przyznany po 15 latach nienagannej pracy.

1346 wniosków

o awans poziomy wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedliwości