Organizacje pozarządowe apelują do klubów poselskich i marszałka Sejmu o pilne przedstawienie kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Jak podkreśla koalicja organizacji od lat monitorujących wybory na wysokie stanowiska publiczne, znowelizowana niedawno ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje krótki okres na przeprowadzenie wyboru sędziów i niewykluczone, że uniemożliwi to m.in. zorganizowanie otwartych spotkań kandydatami oraz zebranie i udostępnienie informacji na temat ich kwalifikacji i dorobku zawodowego.

W listopadzie i w grudniu upływa kadencja pięciu sędziów TK. W uchwalonej pod koniec maja nowelizacji ustawy do trybunale Platforma Obywatelska przeforsowała przepis przejściowy, który umożliwi wyłonienie nowych sędziów jeszcze w obecnej kadencji parlamentu.