Planowanie
Plany zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo mają być konsultowane z mieszkańcami. Taka zmiana jest konieczna, bowiem obecne rozwiązania nie chronią w sposób wystarczający interesów lokalnych społeczności.
Petycje zawierającą takie zapisy w ciągu zaledwie czterech dni wysłało do premier Ewy Kopacz około 800 osób. W tej grupie jest 70 aktywistów związanych z ruchami miejskimi, naukowcy, samorządowcy. W ich ocenie konieczne jest przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która może nie zostać uchwalona przez Sejm tej kadencji. Autorzy petycji domagają się szybkiego wprowadzenia przepisów nakładających obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych na etapie prac planistycznych przed przygotowaniem projektu planu. Zwiększy to zaangażowanie społeczności, a jednocześnie zminimalizuje ryzyko konfliktów na kolejnych etapach procesów inwestycyjnych. Jest to główny postulat zgłaszany od lat przez wiele organizacji społecznych, które próbują – często bezskutecznie – włączać się w planowanie miejscowe.
©?