W informacji dotyczącej podpisania ustawy, prezydenccy urzędnicy podkreślili, że dokument ma służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w przypadku zwiększenia jego natężenia. O tym, gdzie ustawa znajdzie zastosowanie zdecyduje minister właściwy do spraw transportu w rozporządzeniu w odniesieniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

W dokumencie zostanie opisany sposób "ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę i kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu".