Sejm tej kadencji zdąży jeszcze wybrać pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko dzięki uchwalonej wczoraj przez posłów nowej ustawie o TK. Chodzi o przepis przejściowy, który de facto wyłącza w 2015 r. obowiązywanie zasady, że wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko sędziego trybunału musi być złożony nie później niż trzy miesiące przed dniem upływu kadencji.
Zgodnie z omawianą regulacją w tym roku wystarczy, że zostanie on przedstawiony w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy. A to pozwoli obecnemu Sejmowi zdecydować o obsadzie 1/3 sądu konstytucyjnego.
Posłowie zdecydowali również, że nie będzie procedury preselekcji osób startujących na członków trybunału: prezydent, który był autorem projektu, proponował, aby kandydatów na kandydatów na sędziów TK wyłaniały gremia prawnicze, np. Naczelna Rada Adwokacka czy Krajowa Rada Prokuratorów.
Decyzją Sejmu, aby starać się o powołanie do TK, trzeba będzie wykazać się takimi kompetencjami, jak sędziowie Sądu Najwyższego. Posłowie pozostawili też obligatoryjny udział prokuratora generalnego w postępowaniach przed TK. Propozycja, aby był on tylko fakultatywny, pojawiła się na wcześniejszym etapie prac. Zgodnie z przegłosowaną ustawą udział w postępowaniach będzie brał również przedstawiciel rządu.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta