Dzieło sztuki wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa w skrajnym wypadku będzie można znacjonalizować – tak wynika ze znowelizowanej przez Sejm ustawy o ochronie zabytków. Fundacja Książąt Czartoryskich zwróciła się do prezydenta o skierowanie jej do TK.Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach wprowadza kolejną formę ochrony najcenniejszych dzieł poprzez utworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa (LSD). Mają na nią trafiać zabytki ruchome o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego, znajdujące się zarówno w zbiorach publicznych, jak i prywatnych.