Ubój rytualny ponownie trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Domaga się tego Rzecznik Praw Obywatelskich. Chce, by takie praktyki były możliwe tylko w odniesieniu do lokalnych wspólnot religijnych. W grudniowym orzeczeniu, Trybunał zniósł wszelkie ograniczenia dotyczące uboju.

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska z biura RPO tłumaczy, że nie wszystkie kwestie zostały wówczas uregulowane. W jej ocenie, Trybunał orzekł jedynie w metodzie uboju, a nie w zakresie stosowania.

W swoim wniosku Rzecznik domaga się oddzielenia prawa do uboju na potrzeby religijne od uboju komercyjnego. Zakres stosowania takich praktyk zdaniem Wołyniec-Ostrowskiej powinien zmierzać bardziej do wolności wyznawania religii, niż do obrony wolności działalności gospodarczej.
Data rozprawy nie jest jeszcze wyznaczona.

Reklama