„Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego” – dokument przyjęty wczoraj przez rząd to przewodnik dla urzędników, który ma im pomóc przeprowadzać ocenę wpływu projektów zmian prawa oraz ich konsultowanie z zainteresowanymi podmiotami. Autorem opracowania jest Ministerstwo Gospodarki, które wspólnie z kancelarią premiera i Rządowym Centrum Legislacji chce zmienić oblicze rządowej legislacji.

Wytyczne to realizacja programu „Lepsze regulacje 2015”, w którym wskazano kierunki reformy rządowej legislacji. Ocena wpływu ma polegać na analizie możliwych sposobów rozwiązania problemu i konsekwencjach ich wprowadzenia w życie. Ma dostarczać argumentów uzasadniających zmiany, zapobiegać tworzeniu zbędnych przepisów oraz zwiększać skuteczność nowych regulacji. Jej wynikiem ma być wstępny test regulacyjny, ocena skutków regulacji (OSR) oraz raport z konsultacji i ocena funkcjonowania ustawy (OSR ex-post).

W dokumencie uznano, że konsultacje są konieczne na każdym etapie pracy nad nową regulacją. Zaangażowanie się w proces konsultacji zainteresowanych osób i instytucji pomaga urzędnikom wypracować jak najlepszą propozycję legislacyjną. ©?