Nowy termin został wyznaczony na 14 czerwca 2015 roku. Z kolei 6 maja na posiedzeniu rady ma zapaść ostateczna decyzja odnośnie charakteru tego zgromadzenia ( zwyczajne lub nadzwyczajne).

Według wstępnej oceny rady istnieje możliwość kontynuowania w tym dniu ( tj. 14 czerwca) przerwanych obrad i jednocześnie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej. A w wypadku złożenia prawidłowego sprawozdania przez ten organ - w czasie umożliwiającym jego rozesłanie członkom izby - także dokończenie przerwanego zgromadzenia.

Pozwoliłoby to uniknąć konieczności odbywania zgromadzenia nadzwyczajnego i ponoszenia przez ORA niemałych kosztów.

Decyzja o wznowieniu obrad leży jednak w wyłącznej kompetencji przewodniczącej zgromadzenia.

PS