Fundacja Batorego jest zaniepokojona brakiem jasnych i zrozumiałych instrukcji, dotyczących głosowania korespondencyjnego.

Inicjatywa Masz Głos Masz Wybór zwraca uwagę, że gdy koperta z głosem trafi do skrzynki pocztowej zamiast do okienka, gdzie odbierze ją urzędnik poczty, to głos będzie nieważny.

Precyzyjnych informacji na stronie PKW nie ma, a do wyborów prezydenckich pozostały dwa tygodnie.