2 grudnia 2022 r. prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma wprowadza fundamentalne zmiany w prawie karnym, dotyczące podwyższenia zagrożenia karą, zwłaszcza wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej. Zmiany w KK to także wprowadzenie nowych typów przestępstw. Jakich?

Kodeks karny – zmiany 2023

Ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest obszerną nowelizacją Kodeksu karnego, która prezentuje nową politykę karną, polegającą na podwyższeniu zagrożenia karą, przede wszystkim wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej. Reforma wprowadziła m.in.:

  • podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat;
  • likwidację osobnej kary 25 lat więzienia, wprowadzenie bezwzględnego dożywocia;
  • podwyższenie kar za pedofilię i gwałty, konfiskatę aut pijanym kierowcom; 
  • podwyższenie kar za przyjmowanie łapówek;
  • podwyższenie z 12 do 15 lat więzienia górnej granicy kary za rozbój, a do 20 lat – za rozbój z użyciem broni; 
  • podwyższenie z 15 do 20 lat więzienia górnej granicy kary za umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kodeks Karny. Nowe typy przestępstw

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza również nowe typy przestępstw za czyny, które w części nie były karalne. Wejdą one jednak w życie dopiero 14 marca 2023 r.

Pierwszy z nich to przyjęcie zlecenia zabójstwa – zagrożone karą więzienia od 2 do 15 lat chyba, że przed wszczęciem postępowania karnego osoba ujawniła wobec organu powołanego do ścigania przestępstw osobę lub osoby zlecające zabójstwo oraz istotne okoliczności popełnionego czynu.

Kolejne to:

  • uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia; 
  • nowy typ wymuszenia rozbójniczego, tj. wymuszenia mienia poprzez szantaż – od roku do 10 lat pozbawienia wolności (dotąd była tu mowa o zmuszaniu, za które groziła kara do 3 lat). 

Wprowadza się również karalność przygotowania do zabójstwa, za które ma grozić od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.