statystyki

Nadleśniczy musi poinformować o sprzedaży

autor: Marcin Mazuryk02.04.2015, 07:23

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dyrektor generalny Lasów Państwowych (LP) i jego podwładni jako reprezentanci Skarbu Państwa są zobowiązani do udzielenia informacji publicznej.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Kieruje nią powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska dyrektor generalny. Ponieważ reprezentuje on Skarb Państwa, to jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej. WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1726/13) uznał w ubiegłym roku, że mogą nią być m.in. dane dotyczące łącznej ilości mas drewna pozyskanego w ramach sprawowanego zarządu w nadleśnictwach na terenie całego kraju z drzewostanu lasów Skarbu Państwa, ilości drewna udostępnionych do sprzedaży z pominięciem przetargów i aukcji czy też nabywców z dokładnym określeniem stron zawierających umowy na warunkach preferencyjnych. Podmiot występujący o ich udostępnienie ma prawo je uzyskać, o ile nie stanowią one informacji przetworzonej. WSA podkreślił, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. nr 77, poz. 864), dyrektor generalny LP ma obowiązek sporządzenia sprawozdań i bilansu zgodnie z zasadami rachunkowości. Odbywa się to poprzez zebranie i zestawienie informacji od poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Co za tym idzie zbiorcze dane zawarte w bilansie podlegają udostępnieniu, wynikają bowiem z zestawień ewidencyjnych i nie mają charakteru informacji przetworzonej.

Gdyby LP miały przymioty właściwe przedsiębiorcy, tj. zdolność prawną do wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej, mogłyby wydać decyzję odmowną, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa czy ważny interes prawny. W obecnym stanie prawnym co prawda można przyjąć, że Lasy Państwowe prowadzą działalność gospodarczą (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 2008 r., sygn. akt III SK 5/08), ale są jednostką organizacyjną strukturalnie przynależną do podmiotowości Skarbu Państwa i jedynie zarządzają jego majątkiem.


Pozostało jeszcze 52% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane