Pierwotny, zgłoszony we wrześniu projekt zakładał zmianę art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). Przepis ten wskazuje miejsca, w których obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Oprócz placówek oświatowych i obiektów wojskowych w wykazie znajdują się środki i obiekty transportu publicznego. Od tego ostatniego punktu przewidziano jednak wiele wyjątków. Dotyczą one serwowania alkoholu na statkach morskich, lotniskach, pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych oraz w pociągach. W komunikacji kolejowej na trasach krajowych można sprzedawać tylko piwo i inne napoje z zawartością alkoholu do 4,5 proc., w połączeniach międzynarodowych takich ograniczeń już nie ma.
Komisja ds. deregulacji chciała dodać do tego katalogu kolejny wyjątek i dopuścić sprzedaż oraz spożywanie piwa oraz innych napojów z zawartością do 4,5 proc. alkoholu na dworcach kolejowych i autobusowych.
Na zmianie zależało PKP. Jej przedstawiciel podczas posiedzenia komisji zwracał uwagę, że zakaz źle wpływa na zainteresowanie najmem oferowanych przez PKP lokali usługowych na dworcach. – Jedną z bolączek naszych najemców jest to, że nie mogą prowadzić działalności w zakresie sprzedaży alkoholu. Z tego powodu wiele lokali pozostaje niewynajętych albo prowadzona w nich działalność jest niedochodowa – mówił reprezentant PKP.
Reklama
Ministerstwo Zdrowia negatywnie zaopiniowało pomysł, zwracając uwagę na i tak wysoką dostępność alkoholu w Polsce. – Ograniczenie tego zakazu było, moim zdaniem, dobrą propozycją, ale biorąc pod uwagę emocje wokół tej sprawy, dyskusja wydaje się w tym momencie przedwczesna – podsumował rozmowę przewodniczący komisji poseł Bartłomiej Wróblewski.
Ostatecznie utrzymanie zakazu poparło pięciu posłów komisji przy jednym głosie sprzeciwu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt po I czytaniu