Wybór nastąpi na posiedzeniu plenarnym KRS w dniach 5 - 9 października 2015 roku, podczas którego odbędzie się prezentacja i publiczne wysłuchanie kandydatów.

Wybrana osoba zostanie następnie przedstawiona prezydentowi.

Rada przyjęła i ogłosiła już regulamin, zgodnie z którym dokona selekcji. Taki sam dokument musi przygotować jeszcze Krajowa Rada Prokuratury i wskazać w nim głowie państwa drugiego z kandydatów na szefa prokuratury.

PS/źródło: KRS