Czterem angielskim sędziom udowodniono posiadanie i oglądanie filmów pornograficznych na sądowych komputerach. Trzej zostali wydaleni z zawodu, a czwarty sam zrezygnował zajmowanego stanowiska.

"Nie znajdujące uzasadnienia niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie sądowego sprzętu IT" potwierdziło postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez biuro odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg na działalność sędziów. Wśród filmów pornograficznych znalezionych na służbowych komputerach czterech ukaranych sędziów nie znaleziono żadnych nielegalnych materiałów, np. pornografii dziecięcej. Ich nazwiska zostały podane do wiadomości publicznej.

Jak napisał analityk stacji BBC, w Wielkiej Brytanii wydalenie sędziów z zawodu zdarza się niezwykle rzadko. Usunięcie trzech z nich za oglądanie pornografii silnie uderza w autorytet i reputację środowiska sędziowskiego.