W komunikacie Biura Prasowego NRA czytamy, że "celem debaty jest pokazanie, że treści Karty Praw Podstawowych nie stanowią zapisy o związkach osób tej samej płci, aborcji, eutanazji czy eksperymentach medycznych (...). Cały dokument, składający się z 14 stron przepisów zawartych już w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ONZ-owskich Paktach Praw Człowieka, Europejskiej Karcie Społecznej i praw wpisanych w konstytucje państw członkowskich, ma odpowiadać na każdy problem, z jakim może się borykać obywatel Unii Europejskiej."

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać na temat miejsca, jakie zajmuje ten akt w polskim i europejskim wymiarze sprawiedliwości oraz o ochronie jaką dają jego zapisy.

PS/źródło: NRA