Inspektorzy wojewódzcy sprawdzają placówki, które reklamują się w prasie i internecie. Nie mogą ich jednak zamknąć, nawet gdy te działają bez zezwolenia
Zaostrzenie kar nakładanych przez wojewodów miało zmniejszyć liczbę prywatnych placówek całodobowej opieki dla osób starszych, które działają bez zezwolenia. Mimo to wciąż unikają one legalizacji swojej działalności. Zdaniem niektórych urzędów wojewódzkich konieczna jest zmiana przepisów. Inspektorzy nie mogą bowiem zamknąć takich placówek, nawet wówczas, gdy ich właściciele notorycznie łamią prawo.
Nowe sankcje