Ministerstwo Edukacji i Nauki ma już gotowy projekt nowelizacji ustawy o języku polskim oraz niektórych innych ustaw. Cel? Skrócić kolejki na egzaminy z języka polskiego jako obcego.

– Zainteresowanie egzaminem przerasta możliwości obecnego systemu. Liczba osób przystępujących do niego wzrosła od 2016 r. z tysiąca do 12 tys. w 2021 r. Obserwujemy więc bardzo skokowy wzrost – wyjaśniał Przemysław Skrodzki, zastępca dyrektora departamentu współpracy międzynarodowej w MEiN, w trakcie ubiegłotygodniowego posiedzenia podkomisji ds. jakości kształcenia i wychowania. Wynika to z kilku kwestii, np. zwiększonej rozpoznawalności języka polskiego, wprowadzenia warunku posiadania certyfikatu z jego znajomości na różnych poziomach dla osób, które ubiegają się o status rezydenta czy chcą za darmo studiować na polskich uczelniach, a także napływu migrantów, którzy potrzebują certyfikatu, aby podjąć pracę czy naukę.
– Jesteśmy świadkiem skandalu. Kilka tysięcy osób odchodzi z kwitkiem, bo nie może zapisać się na egzamin. Zdarzają się sytuacje, że osoba, która stara się o przystąpienie do egzaminu, wynajmuje informatyka, bo w ciągu zaledwie kilku minut po otworzeniu rejestracji nie ma już miejsc – zauważyła Joanna Fabisiak, posłanka KO
– W tej chwili widzimy, że mniej osób skarży się na brak możliwości zapisania się na egzamin – stwierdził Mariusz Czech, dyrektor biura programów języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Zdaniem posłów najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie egzaminów w formie zdalnej. – Na całym świecie egzaminy są prowadzone online, takie rozwiązanie mogłoby funkcjonować także w Polsce. To również ułatwiłoby ich przeprowadzanie. Tych problemów, które zostały wskazane, wówczas by nie było – przekonywała Joanna Fabisiak.
Resort edukacji ma jednak inny pomysł. – Dostrzegliśmy potrzebę nowelizacji ustawy o języku polskim. Nie przewidujemy jednak rewolucyjnych modyfikacji, np. w zakresie odebrania uczelniom prawa do egzaminowania czy całkowitej centralizacji tego systemu – dodał Skrodzki. Projekt ma natomiast wprowadzić nowe zasady sprawdzania egzaminów pisemnych. – W wyniku przeprowadzonych audytów okazało się, że czasem egzaminy są błędnie oceniane, pojawiają się odwołania od przyznanego wyniku, dlatego, czerpiąc z zagranicznych wzorców, chcemy wprowadzić centralne sprawdzanie – uzasadniał przedstawiciel resortu. Proces ten ma zostać wystandaryzowany, co także ma pomóc w udrożnieniu systemu. Obecnie obowiązkowy audyt 20 proc. wszystkich prac z każdej sesji egzaminacyjnej dodatkowo wydłuża proces uzyskania certyfikatu.
Ponadto nowelizacja zakłada zmiany w zakresie uprawnień do bycia członkiem komisji egzaminacyjnej oraz wymagań wobec osób uprawnionych do pełnienia funkcji jej przewodniczącego. Zwiększona zostanie też liczba uczestników egzaminów przypadających na członka komisji. Zostanie rozszerzona lista ośrodków mogących ubiegać się o uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego, częściowo zostaną także uproszczone same procedury ubiegania się o prawo do egzaminowania.
– Z jednej strony chcemy, aby zainteresowani mieli łatwiejszy dostęp do egzaminów, z drugiej – zapewnić wysokie standardy ich przeprowadzania – wyjaśniał Skrodzki.
Zmieni się także funkcja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w systemie urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego. Obecnie obsługuje ona pod względem administracyjnym i finansowym Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Zadania NAWA zostaną doprecyzowane. Ma ona m.in. zlecać ekspertom przygotowywanie testów egzaminacyjnych, przeprowadzanie audytu prac, wystawiać certyfikaty itp. – Dzięki temu kompetencje NAWA zostaną poszerzone – tłumaczył Skrodzki.
Przygotowywany projekt nowelizacji ustawy o języku polskim uzyskał już pozytywną ocenę Rządowego Centrum Analiz i ma zostać wpisany do wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów jeszcze w październiku br. ©℗
35 564tyle osób przystąpiło do egzaminu z języka polskiego jako obcego w latach 2016–2021
10 567tyle osób już przystąpiło do egzaminu w 2022 r.