Chodniki i drogi dla pieszych staną się drogami dla pieszych, wynika z rozporządzenia resortu infrastruktury, które wchodzi w życie w środę 21 września - przypomina we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

"Dotychczasowy chodnik staje się drogą dla pieszych, ale dla użytkowników tak naprawdę nic się nie zmienia. Dotychczas przepisy Prawa o ruchu drogowym używały zamiennie pojęć chodnik i droga dla pieszych, przy czym np. dopuszczały zatrzymanie lub postój pojazdu tylko na chodniku." - wskazuje resort.

Zmiany wynikają z wejścia w życie rozporządzenia resortu infrastruktury z 24 czerwca tego roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które stanowi nowy system wymagań technicznych w drogownictwie.

Od środy wprowadzony będzie podział drogi dla pieszych na trzy części. Pierwsza to chodnik - przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Drugą częścią będzie pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów. Może być on przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów.

Część trzecia to pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, umieszczania urządzeń drogowych lub obiektów małej architektury, takich jak podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Jak wskazuje Ministerstwo Infrastruktury, nowe przepisy nie zmieniają zasad dopuszczających zatrzymanie lub postój pojazdu na drogach dla pieszych. Oznacza to, że w dalszym ciągu dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych, a pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Ministerstwo podkreśla, że w przypadku istniejącej infrastruktury przepisy nie nakazują dokonywania jakichkolwiek czynności. Resort zachęca jednak zarządców dróg do porządkowania przestrzeni w pasie drogowym, mając na uwadze zarówno potrzeby pieszych, osób ze szczególnymi potrzebami, jak i kierujących pojazdami. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski