Regulamin organizacyjny starostwa powiatowego będzie uchwalany przez jego zarząd, a nie radę. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), który wnieśli do Sejmu posłowie PO.

Obecnie regulamin organizacyjny starostwa powiatowego uchwala rada. Wnioskodawcy wskazują, że jest to niespójne z rozwiązaniami zastosowanymi w innych ustawach ustrojowych. Z art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 7 o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) wynika bowiem, że regulamin organizacyjny urzędu gminy przyjmowany jest na podstawie zarządzenia wójta, a regulamin urzędu marszałkowskiego na mocy uchwały zarządu województwa.
– Obecnie zdarza się, że jeżeli większość rady stanowi opozycja i jest nieprzychylna staroście, to stara się blokować niektóre jego działania, również takie, które zależą od regulaminu. Nowelizacja ten problem rozwiąże – wyjaśnia dr Tomasz Głogowski, poseł PO, przedstawiciel wnioskodawców.
Małgorzata Węgrzyn, przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu, potwierdza, że takie sytuacje się zdarzają. Jej zdaniem nowe rozwiązanie spowoduje, że szybciej będzie można realizować niektóre zadania.
– Zarząd jest wybierany przez radę, więc nie widzę przeciwskazań, aby to on uchwalał regulamin. Zawsze będzie przecież można wnieść o sprawdzenie jego zgodności z prawem – wskazuje Małgorzata Węgrzyn.

314 powiatów jest w Polsce

66 jest miast na prawach powiatu

Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji wniesiony do Sejmu