Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu notarialnego na 8-10 września 2015 r.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły aplikację notarialną oraz kandydaci, o których mowa w art. 12 par. 2 i 2a prawa o notariacie.

Egzamin notarialny składa się z trzech części pisemnych. Pierwsza i druga polegają na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanych w zadaniu przypadków.

Z kolei trzecia część polega na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności lub na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

PS/źródło:MS