W sprawie chodziło także o to, że część wyciętych narządów przekazano prywatnej firmie w zamian za sprzęt medyczny. ETPC stwierdził, że takie komercyjne wykorzystanie ludzkiego ciała bez zgody najbliższych jest pogwałceniem godności ludzkiego ciała oraz oznacza poniżające traktowanie skarżącej.

ORZECZNICTWO

Wyrok ETPC z 13 stycznia 2015 r., Elberte przeciwko Łotwie, sygn. akt 61243/08. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia