Senatorowie PO proponują zmianę w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jak powiedział PAP sprawozdawca projektu, senator Piotr Zientarski (PO), proponowana nowelizacja dotyczy czynności wykraczających poza zwykłe kompetencje zarządu spółdzielni, np. dotyczących nieruchomości wspólnej, a wymagających podjęcia decyzji.

Obecnie przepisy zakładają, że zgodę w takich przypadkach muszą wrazić wszyscy udziałowcy spółdzielni. Senatorowie zaś proponują, by takie decyzje mogły zapadać większością głosów.

"Obecnie jeśli nie można zebrać głosów, trzeba uzyskiwać zgodę sądu" - zaznaczył Zientarski. Ale - podkreślił - "są sytuacje, że np. trudno ustalić spadkobiercę jednego z udziałowców, a to blokuje decyzje".

Reklama

Senator podkreśla, że zgodnie z proponowanymi zmianami strona niezadowolona z decyzji podjętej w takim trybie będzie mogła ją zaskarżyć do sądu.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się już na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej, ale senatorowie odroczyli ostateczną decyzję. Powodem jest spodziewane w połowie stycznia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie się wypowiadać w podobnej materii.

Zientarski zaznaczył, że z dotychczasowych orzeczeń Sądu Najwyższego wynika, że tego rodzaju zmiana ustawy byłaby zasadna.