Wojciech Wiewiórowski jeszcze w tym roku ma zostać zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Komisja Parlamentu Europejskiego przegłosowała jego kandydaturę.

Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) zdecydowała już, że Europejskim Inspektorem Ochrony Danych zostanie Włoch Giovanni Buttarelli, dotychczasowy zastępca inspektora.

Wojciech Wiewiórowski powiedział PAP, że procedura wyboru nie została jeszcze zakończona, ale jej wynik jest przesądzony. Postanowiono bowiem, że wskazanie parlamentu będzie takie samo jak Rady UE (która już wcześniej podjęła tę decyzję). Rada razem z europarlamentem współdecyduje o obsadzie stanowiska Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Wojciech Wiewiórowski prawdopodobnie obejmie stanowisko zastępcy EIOD na przełomie listopada i grudnia.