O rozszerzenie katalogu zadań PAP wykonywanych w ramach działalności misyjnej wnioskowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Propozycja była zgodna z uwagami środowiska dziennikarskiego oraz samej Polskiej Agencji Prasowej.

Podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec w pismach z 2 oraz 7 października 2014 r. adresowanych do Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów stwierdził, że uwzględnienie w katalogu upowszechniania informacji o kulturze korzystnie wpłynęłoby na zwiększenie dostępności i poszerzenie kanałów dystrybucji. MKiDN podkreśla przy tym, że praktyka wskazuje, iż jeżeli zadania z zakresu kultury nie są wprost wpisane do katalogu obowiązkowego, najczęściej prowadzi to do ich wyeliminowania.

- Miejsca poświęcone kulturze są zawężane, natomiast te podmioty które wypełniają funkcję misyjną (np. TVP Kultura) nie mają zasięgu porównywalnego z PAP – stwierdził Andrzej Wyrobiec.

Argumentacja jednego ministerstwa nie spotkała się z aprobatą innego. Ministerstwo Skarbu Państwa w odpowiedzi stwierdziło, że co prawda dostrzega znaczenie propozycji, lecz nie może jej uwzględnić w projekcie (Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej), ponieważ nowelizacja zakłada jedynie realizację wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontrolnej.

- Należy także wskazać, iż każde rozszerzenie katalogu misji może powodować wzrost wysokości dotacji dla PAP ponad istniejący poziom, co jest istotne z punktu widzenia obciążeń dla budżetu państwa – uważa Wojciech Kowalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.