Do tej pory w postępowaniu dyscyplinarnym bronić obwinionego mógł jedynie inny kurator. Proponując zmianę Senat uznał, że trudno wskazać argumenty, które przemawiałyby za wyznaczeniem obrońcy z urzędu wyłącznie spośród kuratorów zawodowych, w sytuacji gdy zarzuty stawiane obwinionemu są na tyle poważne, że w grę może wejść nawet wykluczenie go z zawodu.

Po zmianie przepisów oprócz obrońcy z wyboru, również w przypadku obrońcy wyznaczanego z urzędu będzie można sięgnąć po adwokata, lub radcę prawnego, a nie jedynie innego kuratora zawodowego.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu. (PAP)