Orzekł tak Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Uzasadnienie wyroku zostało niedawno opublikowane.
Rodzice małoletniej dziewczynki rozwiedli się dwa lata temu, bez orzekania o winie. Sąd nałożył wówczas na ojca obowiązek płacenia alimentów w wysokości 1500 zł miesięcznie. Szczegółowy harmonogram kontaktów ustalono natomiast dopiero w marcu tego roku. Zakłada on m.in, że ojciec będzie sprawował samodzielną opiekę nad córką łącznie przez 20 wakacyjnych dni (w lipcu i sierpniu). Dziewczynka ma obecnie 14 lat. Koszty jej utrzymania matka oszacowała na ok. 3 tys. zł miesięcznie w trakcie roku szkolnego oraz 2 tys. zł w okresie wakacji. Wpływ na różnicę w wydatkach ma to, że dziewczynka nie uczęszcza latem na część płatnych zajęć dodatkowych. Na resztę kosztów składają się zwłaszcza prywatne wizyty u dermatologa, terapia psychologiczna, wyżywienie i koszty związane z wynajmowaniem mieszkania (w którym mieszka wraz z matką). Ojciec dziewczynki prowadzi agencję artystyczną, związaną ze wsparciem organizowania koncertów. Matka natomiast jest grafikiem komputerowym, zarabia ok. 3,5 tys. zł miesięcznie.