Małgorzata Stręciwilk

Małgorzata Stręciwilk

źródło: Materiały Prasowe

W konkursie na to stanowisko wzięło udział kilkunastu kandydatów. Komisja wybrała jedną osobę – Małgorzatę Stręciwilk. Jest ona od lat związana z systemem zamówień publicznych. Gdy spory przetargowe rozstrzygały jeszcze zespoły arbitrów pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Odwołań w Urzędzie Zamówień Publicznych. Później pracowała w firmie doradczej, co może być jej atutem, gdyż zna rynek zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców. Następnie została członkiem Krajowej Izby Odwoławczej i przez kilka lat, obok orzekania, pełniła też funkcję rzecznika prasowego tego quasi-sądowego organu. Na stanowisku prezesa UZP zastąpi Jacka Sadowego, który został odwołany w grudniu 2013 r.