Konsolidacja przedsiębiorstw sektora lotniskowego, przyspieszenie nabywania nieruchomości, czy przepisy dot. zorganizowanej relokacji miejscowości - m.in. takie kwestie regulować będzie projekt mający usprawnić budowę CPK, o którym w piątek poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja dot. projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Za jego opracowanie odpowiadać będzie pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, a rząd ma przyjąć projekt w trzecim kwartale br.

"Potrzeba opracowania niniejszej ustawy wynika z szeregu analiz przeprowadzonych w ramach projektu CPK, wskazujących na niezbędne dostosowanie otoczenia organizacyjnego i regulacyjnego w celu usprawnienia i zapewnienia efektywności procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach wykonania Programu CPK (uchwała Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023")" - podano w wykazie.

Jak wyjaśniono przyszła ustawa przewiduje m.in. konsolidację operatorów infrastruktury lotniskowej w ramach jednej grupy kapitałowej. Projekt ma również pozwolić usprawnić i przyspieszyć inwestycje lotniskowe, kolejowe, a także towarzyszące w związku z CPK.

W wykazie dodano, że projektowane przepisy mają ponadto usprawnić procesy nabywania nieruchomości na potrzeby CPK. Jednocześnie zapewniono, że w tej kwestii uwzględniono szereg postulatów społecznych dotyczących warunków nabycia.

Z wykazu prac legislacyjnych rządu dowiadujemy się również, że przyszła ustawa "rozszerza katalog działań publicznych w projekcie CPK o działania koordynacyjne w obszarze rozwoju regionalnego, modyfikując w tym zakresie istniejące rozwiązania prawne". Ponadto "projekt uwzględnia szereg postulatów społecznych w obszarze nieruchomości, wprowadzając m.in. pierwsze w krajowym porządku prawnym rozwiązania dla procesów zorganizowanej relokacji miejscowości".

W połowie lipca wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała informował na wspólnej z szefem Kancelarii Premiera oraz rzecznikiem rządu konferencji, że MI przedstawi projekt, który ma zmieniać zasady wypłaty odszkodowań za wywłaszczenia pod inwestycje publiczne.

Horała informował wówczas, że w związku z nowymi przepisami wywłaszczani mają otrzymywać m.in. dodatkowe rekompensaty za koszty związane z przeprowadzką. "Chcemy, żeby państwo polskie, jeśli dokonuje wywłaszczenia na inwestycje celu publicznego, adekwatnie pokrywało koszty osoby wywłaszczonej" - deklarował wiceminister.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.