Ponad 500 kandydatów mniej niż w roku ubiegłym przystąpi we wrześniu do egzaminów wstępnych. Choć zainteresowanie notariatem nie maleje, mniej osób zdawać będzie na aplikację komorniczą, radcowską i adwokacką.

27 września 10 206 absolwentów prawa przystąpi do rozwiązywania 150 pytań testowych. Prawidłowa odpowiedź na 100 z nich otworzy im drogę do jednej z wybranych aplikacji prawniczych. Choć ogólne zainteresowanie aplikacjami w porównaniu z rokiem ubiegłym drastycznie nie spadło (10 731 kandydatów), to jedynie w przypadku aplikacji notarialnej zanotowano wzrost liczby chętnych.

Popularniejszy notariat

Rok 2014 zahamował trwający od 2011 roku (1131 kandydatów) spadek zainteresowania aplikacją notarialną. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, rejentami w przyszłości pragnie zostać 807 osób. To 48 kandydatów więcej niż w roku ubiegłym.

Jak widać, zdeterminowanych absolwentów nie odstrasza najniższa zdawalność pośród wszystkich egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Szczególnie trudny dla kandydatów okazał się test w 2006. Zdało go wtedy jedynie 4,5 % przystępujących. Całkiem przyzwoicie natomiast poradzili sobie w roku ubiegłym – sukces odniosło ponad 35 % z nich, co jest odzwierciedleniem średniej zdawalności w latach 2006 – 2013. Fakt ten mógł być powodem tegorocznego zwiększenia zainteresowania zawodem notariusza. Rekordowo wysoki wynik Ministerstwo Sprawiedliwości zanotowało w 2009 roku. Analiza danych spływających z poszczególnych komisji wykazała wtedy, że 76, 1 % przystępujących do egzaminu uzyskało wynik pozytywny.

Reszta spada

137 kandydatów mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym zdecydowało się podjeść do egzaminów wstępnych na aplikację radcowską (4986 osób). Spadła również liczba chętnych na kurs dla adwokatów. W 2013 do testu przystąpiło bowiem 4196 kandydatów. W tym roku będzie ich 3850. Zmniejszyła się również liczba chętnych na komorników: z 653 w 2013 do 563 w roku bieżącym.

Gdzie najłatwiej?

Z danych za lata 2008 – 2013 wynika, iż zdecydowanie najłatwiej się dostać jest się na aplikację komorniczą. Sukces osiąga bowiem średnio 81, 4 % kandydujących. Jak można jednak zauważyć, łatwość w dostępie do zawodu nie przekłada się na wysokie zainteresowanie jego wykonywaniem. Nieco trudniej mają natomiast kandydaci na adwokatów i radców prawnych. Zdawalność na przestrzeni lat 2006 – 2013 utrzymuje się na poziomie 43,3%, w przypadku aplikacji radcowskiej oraz 52 % w przypadku aplikacji adwokackiej.

Opłaty za egzamin wstępny w tym roku wynosiły 840 zł. Zgłoszenia można było składać do 8 sierpnia