Minister Sprawiedliwości powiedział, że zmiana w prawie o ochronie świadka i pokrzywdzonego pokazuje filozofię, jaka przyświeca obecnie pracom resortu. Chodzi o upodmiotowienie i obudowanie reformy Kodeksu Postępowania Karnego, która została przyjęta rok temu. 

Marek Biernacki zapowiedział też usprawnienie pracy sądów. Obywatele narzekają na przewlekłość funkcjonowania sądów, a sędziowie twierdzą, że niektóre procedury są zbyt rozbudowane. Dlatego planowana jest nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także prace razem z KRS nad projektem ustawy o kognicji sądów. 

Wśród swoich priorytetów minister wymienił też zmianę Kodeksu Postępowania Cywilnego i Kodeksu Handlowego.