Wzmocnienie pozycji prawnej członków spółdzielni czy usprawnienie ich funkcjonowania to spodziewane efekty projektu noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali - wynika z uzasadnienia do projektu zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowelizacja ma też dostosować przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali został właśnie skierowany do konsultacji.

Jak wskazano w uzasadnieniu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projektu ustawy, celem noweli jest usprawnienie działania spółdzielni. Wśród proponowanych zmian znajduje się powierzenie podjęcia decyzji o wyborze zarządu spółdzielni walnemu zgromadzeniu, a także wprowadzenie kadencyjności zarządu.

Nowe rozwiązania mają stworzyć dogodne warunki dla spółdzielni do rozpoczynania inwestycji mieszkaniowych - budowy mieszkań spółdzielczych lokatorskich.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany mają rozwiązać m.in. problemy osób z lokalami na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez przyznanie im członkostwa w spółdzielni z mocy prawa i wprowadzenie przepisów, na podstawie których możliwy będzie obrót takimi lokalami.

Projekt przewiduje też, że członkowie zarządu w spółdzielniach mieszkaniowych będą sprawować swoją funkcję nie dłużej niż przez pięcioletnią kadencję, ale liczba kadencji nie będzie ograniczona.

Nowelizacja wprowadza ponadto obowiązek prowadzenia strony internetowej przez spółdzielnię.

Zmiany dotyczą też m.in. wprowadzenia obowiązku informacyjnego poprzez wskazanie w ogólnodostępnym miejscu, kto jest upoważniony do kontaktu w imieniu wspólnoty, oraz wskazania terminu, po upływie którego zaległości w opłatach za lokal mogą być podstawą do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia należności wspólnoty.

Proponowane zmiany mają też doprecyzować status majątkowy wspólnoty poprzez przyznanie jej prawa do posiadania własnego majątku, odrębnego od majątków jej członków.