20 lub w skrajnych przypadkach 40 tysięcy złotych - tyle może wynieść kara dla nieuczciwego sprzedawcy, który ukrywa ceny swoich towarów i usług lub nimi manipuluje. Od 25 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące informowania o cenach.

Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że klienci powinni być wyczuleni na manipulację cenami przez sprzedawców - już samo zwrócenie uwagi i przypomnienie o karach powinno przynieść skutek. Jeżeli nie, warto złożyć odpowiednią skargę do Inspekcji Handlowej.

Łomowski podkreśla, że najczęstszym błędem jest ukrycie lub zamiana cen. W przypadku wątpliwości, jak wyjaśnia przedstawiciel UOKiK, konsument ma prawo kupić towar lub usługę po najniższej cenie. Przedstawiciel UOKiK zachęca przedsiębiorców do przeczytania nowej ustawy.

Zanim ustawa weszła w życie maksymalna kara za ukrywanie cen lub manipulowanie nimi wynosiła 1500 złotych.

Reklama